< img Height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1044528703265904&ev=PageView&noscript=1" />

Chào mừng đến với Longxin Laser tại IMATECH 2024

02/28/2024

IMATECH 2024

IMATECH – Triển lãm Công nghệ Sản xuất Công nghiệp mang đến cho các nhà triển lãm và khách tham quan cơ hội duy nhất để trải nghiệm công nghệ sản xuất. IMATECH tập hợp tất cả các hệ thống và công nghệ cần thiết cho các công ty trong tương lai, như công nghệ gia công và tự động hóa kim loại tấm đến thiết bị điện và điện tử, công nghệ xử lý bề mặt, hệ thống truyền tải điện, công nghệ hàn cắt, sản phẩm phần cứng kỹ thuật, năng lượng chất lỏng, sản phẩm gia công.

Có được cửa hàng mới nhất!

Tải về cửa hàng